Imam Ali as Menurut Sayid Ali 5

Panglima Tertinggi di Semua Peperangan

Ayatullah Uzma Sayid Imam Ali Khamenei dalam pertemuan dengan panitia peringatan Haul Imam Ali as, Rabu 18 Aban 1379 Hs (8 November 2000 M), mengatakan:

“Sebagian peneliti mengatakan bahwa di seluruh peperangan Nabi Muhammad Saw, panglima tertinggi yang ditentukan oleh beliau adalah Imam Ali as. Adapun yang lain hanya panglima bagian.

Standar, tolok ukur dan tanda kepanglimaan pada masa itu adalah bendera. Dan Nabi Muhammad Saw menyerahkan bendara utama pasukan Islam kepada Imam Ali as. Itu artinya beliaulah yang ditetapkan sebagai panglima tertinggi pasukan perang Muslimin.”

 

Khandak Madrasah Akhlak

Ayatullah Uzma Imam Sayid Ali Khamenei dalam pertemuan dengan panitia dan tenaga kerja haji, Rabu 13 Isfand 1376 Hs (4 Maret 1998 M), mengatakan:

Maulawi saat mendeskripsikan gerakan Imam Ali as melawan pelecehan Amr bin Abdiwad mengatakan:

U khadw andokh bar ruye Ali

Eftekhore har wali wa har washi

Artinya, “Dia, Amr bin Abdiwad, meludahi wajah Ali; kebanggaan setiap wali dan setiap wasi.”

Setelah itu Imam Ali as berdiri dan berjalan sejenak. Maulawi mendeskripsikannya:

Guft man tighe ze peye Haq mizanam

Bandehye Haqqam nah ma’mure tanam

Artinya, “Beliau mengatakan, “Aku sabetkan pedang hanya demi kebenaran. Aku adalah hamba Haq, bukan agen diriku sendiri.” (WF)

e-mail: walifaqih@yahoo.com

 

Imam Khamenei

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *