Wawancara Imam Khumaini Tentang Alokasi Dana Syar’i untuk Pejuang Anti israel

Imam Khumaini ra, Jumat 19 Mehr 1347 Hs (18 Rajab 1388 H / 11 Oktober 1968 M), dalam wawancaranya dengan perwakilan Fatah, ketika ditanya tentang alokasi dana syar’i seperti zakat dan saham Imam Maksum as untuk para pejuang yang sedang berperang melawan israel, mengatakan:

Bismillahirrohmanirrohim

Sungguh pantas bahkan wajib hukumnya sebagian dari dana syar’i seperti zakat dan saham Imam as dialokasikan secukupnya untuk Mujahidin di jalan Allah Swt. Untuk para pejuang yang berkorban di medan perang dalam rangka menghancurkan zionisme yang kafir dan anti kemanusiaan, menghidupkan dan mengembalikan martabat serta kemuliaan Islam yang tersingkirkan, dan memperingati sejarah mulia Islam.

Wajib bagi setiap orang Muslim yang beriman kepada Allah Swt dan Hari Akhir untuk mengerahkan seluruh kekuatannya di jalan ini, yang pada akhirnya akan berujung pada salah satu dari kebaikan utama (Ihda al-Husnayayn); kesyahidan atau kemenangan.

Adalah hak dan kewajiban kalian untuk berperang menuntut balas darah yang tumpah dan membersihkan noktah kehinaan ini. Dengan bantuan Allah Swt, kemenangan gemilang menanti kalian di depan. Sampaikan kepada orang-orang Mukmin yang merdeka bahwa Allah Swt mendukung setiap kehendak yang kuat untuk menuntut kebenaran.

Saudara-saudara kita yang dengan pertolongan Allah Swt, kemenangan akhir adalah untuk mereka; yaitu tokoh-tokoh gerakan Fatah dan para pejuang Ashifahnya, serta para militan merdeka lainnya adalah mujahid di jalan Allah Swt. Mereka wajib didukung dan ditolong dengan sekuat tenaga dan daya.
Wallohu Waliyyut Tawfiq. (Shohifah Imam, jld. 2, hal. 199). (WF)

Hits: 60

Fatwa, Imam Khumaini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat